revize

Revize spalinových cest (výchozí revize, kolaudace)

  • před připojením nového spotřebiče
  • při výměně spotřebiče
  • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
  • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
  • po komínovém požáru
  • při vzniku trhlin ve spalinové cestě způsobené v důsledku sedání podloží, porušení únosnosti stavebních konstrukcí, otřesů nebo jiných příčin, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě

Požadavky před revizí:

  • znát, jaký spotřebič (typ, tepelný výkon, palivo)
  • zabezpečení přístupu do prostor bezprostředně souvisejících s komínem (místnost kudy prochází, kde jsou umístěna komínová dvířka, přístup na střechu, na komín)