INSTALACE KOMÍNOVÉ VLOŽKY FURANFLEX®

nstalace komínové vložky FuranFlex® se zásadně liší od ostatních způsobů vložkování komínů. Pomocí technologie FuranFlex® mohou být komíny vložkovány během několika hodin, zatímco při použití tradičních metod se může vložkování protáhnout na několik dnů. Technologií FuranFlex® je možné vložkovat komíny, které žádnou jinou metodou vyvložkovat nejdou nebo jdou vyvložkovat jen za cenu nutného bourání zdiva nebo frézování komínu. Zároveň jsou instalované komínové vložky FuranFlex® mnohem odolnější a bezpečnější, nežli tradiční materiály používané na vložkování komínů.

Vložkování technologií FuranFlex® vyžaduje odborné dovednosti a zkušenosti. Níže uvádíme rychlý náhled do jednotlivých kroků instalace vložky FuranFlex®. V praxi existují různé typy kotlů a komínů. V našem případě uvádíme ten nejjednodušší postup v případě, že máme zakřivený komín, střední velikosti s přirozeným tahem.

a. příprava vložkování

 • Prohlídka kamerou
 • Odstranění cizích předmětů
 • V případě potřeby vyčištění komínu
 • Naplnění parogenerátoru vodou (pokud možno destilovanou)
 • Připojení parogenerátoru k plynové láhvi
 • Zapnout parogenerátor a začít s nahříváním

b. příprava horního a spodního držáku hlavic

 • Zasunutí T-kusu
 • Příprava kalibračního kroužku

c. zasunutí měkké komínové vložky FuranFlex® do komínu

V případě menších komínů od shora dolů, u větších komínů ze zdola nahoru pomocí navijáku.

 • Komínová vložka se prostrčí T-kusem (6) a kalibračním kroužkem (7)

d. připevnění horní a spodní hlavice k vložce FuranFlex®

 • Uchycení hlavic do držáků
 • Připojení hadice (10) vyvíječe (3)
 • Připojení hadice (12) parogenerátoru (1)
 • Připojení hadice kondenzátu (11) k vodní nádrži (2)

e. nafukování vložky FuranFlex® vyvíječem

 • Horní ventil (8) je zavřený
 • Kontrolovat

f. tvrdnutí vložky FuranFlex®

 • Nastavení požadovaného tlaku na parogenerátoru (0,1 – 0,3 baru, v případě větších průměrů je tlak nižší)
 • Pustit páru do vložky
 • Otevřít ventil horní hlavice (částečně)
 • Kontrolovat proces tvrdnutí vložky. Zvýšit tlak páry, jakmile se objeví lehké tvrdnutí
  (maximálně na 0,4 baru)
 • ochlazovat vložku FuranFlex® (foukačem)

g. odříznutí nadbytečného materiálu FuranFlex®

 • Odříznout vložku FuranFlex® pod kalibračním kroužkem (7)

h. připevnění čistícího otvoru (17) ke kalibračnímu kroužku (7)

 • Uzavíratelná čistící dvířka (18)
 • Připevnění stříšky (19)

Výše uvedený popis je zjednodušený popis technologie FuranFlex®.

Podrobný popis (Technologie FuranFlex® 2008) je poskytován účastníkům speciálních školících kursů FuranFlex®.