Poradenství

Posuzování projektové dokumentace

Po zpracování projektové dokumentace je dobré, aby se k této dokumentaci vyjádřil kominík – revizní technik, který je schopen včas upozornit na případné nedostatky nebo nejasnosti, které by po dokončení mohly působit nemalé potíže.

Předkolaudace

Prohlídka komína v době hrubé stavby po dokončení komína, než budou provedeny dokončovací práce ( podlah , stropů , omítek , uzavření obytných podkroví atd.) Při této kontrole je možno odhalit závady a případné nedodržení technologických postupů montáže komínových systémů, které při celkovém dokončení stavby je velice obtížné zjistit, ale v budoucnu mohou způsobit značné škody na objektu.