Frézování komínů

Frézování se používá tam, kde je potřeba stávající komínový průduch zvětšit na větší průměr:

 • protože to vyžaduje připojovaný spotřebič – např. krb, kotel na dřevoplyn, plynový kotel většího výkonu
 • protože se projevuje netěsnost komínového zdiva a je potřeba komín vyvložkovat vložkou alespoň původního průměru
 • protože komín má nízkou účinnou výšku (od spotřebiče po ústí komínu)
 • protože chci použít komínový průduch pro výkonnou ventilaci provozovny
 • protože komín je zadehtovaný a vzhledem k technickému stavu jej nelze vypálit
 • protože mám jiný problém, který frézování vyřeší

Frézování komínů je rychlejší a levnější operace než zbourání stávajícího komínového tělesa a postavení nového, navíc, při použití vhodných materiálů pro vložkování získá zákazník stejnou záruku, jako u nového komínu (až 30let). Frézování jednoho průduchu včetně vyvložkování, trvá ve většině případů 1 den a prakticky neomezuje provoz objektu. Cena kompletní úpravy včetně vložkování dosahuje 25 – 40% nákladů na zbourání stávajícího a postavení nového komínového tělesa a nevyžaduje složitou administrativu, jako je stavební řízení.

Princip frézování:

Hydraulické čerpadlo roztáčí rotor frézy v komínovém průduchu do vysokých otáček. Na obvodu rotoru jsou upevněny řetízky z vysoce tvrzené oceli. Tyto řetízky odstředivou silou narážejí do komínového zdiva a drtí je postupně na jemný prach. Délkou řetízků se nastavuje výsledný průměr komínového průduchu. Tato metoda je velmi šetrná a je s úspěchem používána i na dožilém komínovém zdivu bez nebezpečí posunu jednotlivých cihel apod. Při práci je na komínový průduch napojen průmyslový vysavač, který výrazně omezuje prášení v objektu.

Frézovat lze:

 • Komíny rovné i uhýbané
 • Všechny průřezy – kruh, čtverec i obdélník
 • Všechny běžně používané materiály kromě kovových (plechových) vložek, vložek z glazované keramiky a železobetonu (železobetonový věnec frézovat lze, je však nutno montážním otvorem po odfrézování betonu vyřezat armatury.

Odfrézovat lze u vestavěných a přistavěných komínových těles až 1/3 síly komínového zdiva – tedy např. u běžného komínového průduchu o průměru 15cm a síle komínového zdiva 15cm, lze odebrat až 5cm kom. zdiva a tím zvětšit průměr na 25cm, což postačí na vyvložkování komínovou vložkou o průměru až 230mm. Bude-li komínový průduch použit k odtahu spalin, je nutno frézovaný komínový průduch vždy vyvložkovat.

Naše firma, je připravena dodat ty nejvhodnější komínové vložky pro všechny typy spotřebičů od spotřebičů na pevná paliva až po plynové kondenzační kotle. Komínové průduchy, které budou použity k ventilacím, se vložkovat nemusí, vzhledem k možným netěsnostem komínového zdiva se to však doporučuje.

Technické podmínky:

Glazovanou keramiku a železobeton nelze frézovat. Frézovat lze vestavěné a přistavěné komíny. Odfrézovat lze až 1/3 síly komínového zdiva. U samostatně stojících komínů je nutno posoudit statiku. Vyfrézovaný komín nelze používat bez vyvložkování vhodným materiálem dle spotřebiče. V ceně je vyfrézování komínového průduchu na potřebný nebo požadovaný průměr včetně vybourání a zazdění případných montážních otvorů, odnos odfrézovaného materiálu do nádob připravených zákazníkem a případně vložení zákazníkovy komínové vložky do komínového průduchu.

Požadavky na zajištění pracoviště pro frézování komínů:

 • komín musí být průchozí – po dohodě může zajistit naše firma
 • musí být zajištěn přístup ke komínu ze shora
 • všechny místnosti v domě, jimiž prochází frézované komínové těleso musí být po dobu frézování přístupné
 • komín nesmí být lomený v úhlech větších než 15 stupňů (při větších úhlech je nutno v místě zlomu vybourat montážní otvor – zajistíme)
 • zákazník bere na vědomí, že při práci se může uvnitř objektu prášit a objekt podle toho zajistí
 • zákazník odpoví na otázky uvedené v předběžné objednávce

Cena frézování je 800,- až 1400,- Kč / bm v závislosti na průměru, délce a tvrdosti komínu a požadavcích zákazníka.