DOTAZY

Musí být komín vyvložkovaný?

Ano! S vložkováním komínů se začalo v 70. letech minulého století. S rozvojem nových komínových technologii jsou neprodyšné komíny stále více důležité.

Jaká nebezpečí jsou spojená s komínem, který není řádně vyvložkovaný?

V mnoha případech může být nevyvložkovaný komín smrtící. Každoročně se v budovách po celém světě otráví spalinami 1,5 milionu lidí . Část těchto úmrtí mají na svědomí špatné komíny. Pomineme-li nebezpečí pro život lidí, je samotné prosakování objevující se na stěnách komínů velmi nepříjemné.

Co znamená otrava spalinami?

Kromě oxidu uhličitého se při nedokonalém hoření používaného paliva produkuje kysličník uhelnatý. Tento bezbarvý a bez zápachu plyn je velmi nebezpečný ze dvou hledisek. Při smícháním s vodou vytváří kyselou kapalinu, která v mnoha případech ničí omítku, beton, hliník a dokonce i nerezavějící ocel. Tímto způsobem se ve stěnách komínu vytvářejí praskliny. Další nebezpečí vyplývá z předchozího. Skrz praskliny se může kysličník uhelnatý dostat do obytných prostor, ale lidé ho necítí. Při jeho vdechování paralyzuje lidské tělo a způsobuje vážná nemoci a často i smrt.

Může FuranFlex® s tímto problémem pomoci?

Ano, neboť je zcela odolný vůči kyselinám, které se vytvářejí v komínech a současně zajišťuje dokonalou neprodyšnost komínu a zabraňuje prosakování spalin do obytných prostor. To vše s 25letou garancí.

Je FuranFlex® dražší nežli nerez?

Není dobré porovnávat nákupní cenu těchto dvou druhů komínových vložek, nýbrž porovnávat konečný výsledek. FuranFlex® může být nainstalován během jednoho dne, nevyžaduje bourání stěn a může být použit v komínech všech rozměrů a tvarů. Garance poskytovaná na nerezové komínové vložky je většinou desetiletá. FuranFlex® poskytuje 25letou garanci, při téměř stejných nákladech.

Jak „špinavá“ práce je vložkování komínových vložek FuranFlex®?

Celý proces začíná prohlídkou na místě. Je-li to nutné, provádí se před samotnou instalací vyčištění a příprava komínu. Toto je nutné udělat v případě vložkování libovolným typem vložky. Nicméně, v případě vložkování FuranFlexem® není nutné rozebírat stěny, ani v případě nerovných komínů. Je nutné pouze vysekat díru o průměrem několika centimetrů vedle kotle, v místě ústí kouřovodu do komínového průduchu a u jeho paty, kde je umístěn čistící kus.

Jak dlouho trvá vložkování?

Vyvložkování delších komínů (15-20 metrů) pomocí nerezových trubek může trvat i několik dnů. Stejná práce při použití technologie FuranFlex® může být hotová za jedno dopoledne.

Mohou být také staré komíny vložkovány pomocí technologie FuranFlex®?

Neexistují staré komíny, jen dobré komíny a ty špatné. Po vyvložkování materiálem FuranFlex® je komín zrekonstruovaný a opět použitelný. Vytvrzená vložka FuranFlex® má pevnost jako nerezová trubka a vyztuží původní komín.

Mohou být všechny komíny vyvložkovány touto technologií?

Jednou z výhod technologie FuranFlex® je to, že vložky jsou k dispozici v rozměrech o průměru od 60 mm do 850 mm. S několika výjimkami je možné tuto technologii použít ve všech komínech.

Může být FuranFlex® použit pro vytápění plynem i dřevem?

Furanflex® je možné použít pro připojení ke kotlům s přirozeným tahem, turbo kotlům i kondenzačním kotlům. V ČR, stejně jako ve Švédsku, Itálii, Slovensku a Rumunsku je možné použít FuranFlex® pro topení dřevem. Proces certifikace materiálu FuranFlex® pro vytápěn dřevem probíhá v této době i v ostatních zemích.

Jak vybírat firmu pro vložkování komínu?

V první řadě je dobré kontaktovat několik kominických firem a poptat se na jednotlivé výhody různých technologií vložkování komínů. S technologií FuranFlex® pracují jak velké kominické firmy, tak i menší regionální kominické společnosti. V případě zájmu kontaktujte přímo dovozce technologie, který Vám sdělí kontakt na instalační společnosti ve Vašem okolí. Po zadání hesla FuranFlex® do internetových vyhledávačů Vám naskočí internetové stránky některých instalačních společností.

Co pokrývá 25letá garance?

Největším nepřítelem komínových vložek je koroze. Garance pokrývá odolnost proti korozi, jinými slovy hlavní zdroj poškození komínových vložek. Výrobce poskytuje tuto garanci za podmínky, že instalace komínové vložky FuranFlex® byla provedena instalační firmou, jejíž pracovníci absolvovali školící kursy technologie FuranFlex®. Jedna část Garančního certifikátu na komínovou vložku FuranFlex®, který vystavuje výrobce a předává zákazníkovi prostřednictvím instalační firmy, musí být vrácena zpět instalační společnosti, která ji předá dovozci/výrobci. Pouze za těchto podmínek bude garance platná.

Jaké jiné věci musím zařídit v budoucnu ve vztahu ke komínu, poté co byl komín vyvložkován?

Mimo každoročních prohlídek a čištění komínu odborníkem (viz. norma) není nutné dělat nic jiného.

Kde a kdy byla vyvinuta technologie FuranFlex®?

FuranFlex® je vynález, který byl zpracovaný a patentovaný maďarskou společností Kompozitor Ltd. Rok registrace patentu: 1994.

Co znamená název „FuranFlex®“?

FuranFlex® je obchodní značka chráněná v celé Evropě. Slovo „Furan“ se vztahuje k pryskyřici vyrobené ze směsi, která se nazývá furan a je jednou ze složek materiálu FuranFlex®. Společnost Kompozitor byla první na světě, která začala instalovat do komínů vložky z pryskyřice vyztužené skelným vláknem, namísto nerezu, keramiky, hliníku, betonu atd.

Jak velký je trh komínových vložek?

Trh komínových vložek v Evropě je ohromný. Na každé tři lidi připadá jeden komín. Počet komínů se dá počítat ve stovkách milionů. Tento trh je prakticky neodhadnutelný. Vložkování komínů je již povinné v mnoha evropských zemích, včetně České republiky.

Existují jiné výrobky podobné FuranFlexu®?

Existuje po jednom v Maďarsku a Itálii. Jejich podíl na trhu je zanedbatelný. Vložkovací materiál, který vyrábějí nevyhovuje normám a doba životnosti těchto výrobků je nepředvídatelná. Často se pokouší prodat své výrobky pod názvem FuranFlex® nebo podobně znějícím názvem.

Může kdokoliv koupit komínovou vložku FuranFlex®?

Ne. Komínová vložka FuranFlex® je dostupná pro konečného uživatele pouze prostřednictvím instalačních partnerů technologie FuranFlex®.