Rekonstrukce komínů vložkováním

Moderní spotřebiče na všechny druhy paliv kladou vysoké nároky na odtah spalin. Zejména nenasákavost, odolnost vůči vlhkosti a nízké teploty spalin hrají velkou roli při určování vhodného materiálu pro komínovou vložku.

Kdy je nutné vyvložkovat komín:

  • komínový průduch neodpovídá platným předpisům
  • přechod na jiný druh paliva
  • špatný tah komína
  • kondenzát proniká do stěn komínového tělesa
  • v místnosti je cítit zápach spalin
  • původní vložka již neplní svůj účel

Provádíme vložkování komínů všemi typy vložek!

  • NEREZ (ohebné a pevné komínové vložky)
  • HLINÍK (pouze pevné komínové vložky do ø 150 mm)
  • PLASTOVÉ SYSTÉMY

Jednovrstvé komíny ve stávající domovní i občanské zástavbě je možné rekonstruovat pro spotřebiče pro plynná, kapalná a tuhá paliva, dodatečným vyvložkováním komínovou vložkou z materiálů, které splňují podmínky ČSN 73 4201:2010.

Před vložkováním komínů musí být provedena prohlídka komínového pláště, zejména v prostoru půdy a nad střechou, v případě většího poškození je nutné komínové těleso před vyvložkováním opravit. Součástí prohlídky komínu je kontrola, zda do komínového průduchu není zapojen jiný spotřebič (zejména u vyšší domovní zástavby), a komínovou sondou případně kamerou, kontrola velikosti a tvaru průduchu.

Vložka se spouští do stávajícího komínového tělesa, do kterého jsou pouze vybourány montážní otvory pro osazení tvarovek.

Dokončovací práce – zazdění montážních otvorů, zapravení případných prostupů a úklid pracoviště.

Po připojení spotřebiče se provede kontrola celé spalinové cesty z hlediska správnosti provedení spalinové cesty, požární bezpečnosti a z hlediska bezpečnosti práce a provozu. Na základě provedené prohlídky vystaví revizní technik revizní zprávu.