Tepelně technické výpočty spalinových cest

Správný návrh spalinové cesty je základem pro následnou bezporuchovou funkci spotřebiče paliv a jeho hospodárný a ekologický provoz. Technické posouzení spalinové cesty je prováděno s použitím počítačového programu na základě výpočtové metodiky popsané v ČSN EN 13384-1 a 2.